Tingshuset
Logotyp Thn-Staden

Välkommen

till

Thn-Staden

Folkuniversitetets sida om Trollhättan

Nylanserad sida under utveckling

Turkarta

1 Det gamla tingshuset

Det gamla tingshuset
Det gamla tingshuset från väster

Gamla tingshuset

 

Byggår: 1893 - 1895

Arkitekt: Adrian Crispin Peterson

 

Byggnaden är uppförd i äldre romantisk nygotik. Behovet av ett tingshus på orten vittnar om att Trollhättan expanderar och är på väg att bli en stad, detta sker 1916. Tidigare fick man ta sina ärenden till tinget i Vänersborg.

 

I parken bakom byggnaden fanns det ursprungligen ett stall för nämndemännens hästar. I källaren fanns det en arrest. 1938 flyttade tingsrätten in i en ny byggnad.

 

Sedan dess har byggnaden använts som bibliotek, allaktivitetshus, kårhus och restaurang.

 

Foto: Fotograf och datum okänt

 

Källa: Innovatums bildarkv.

Det gamla tingshuset från öster.

Copyright © All Rights Reserved 2014 Foto om ej annat angivet: C. Zöller