Nordkap
Logotyp Thn-Staden

Välkommen

till

Thn-Staden

Folkuniversitetets sida om Trollhättan

Nylanserad sida under utveckling

Turkarta

7 Nordkap

Nordkap
Nordkap från sydväst.

Nordkap

 

Byggår: ca 1750 med senare om- och tillbyggnader.

Arkitekt : -

 

Stil : Exteriören återställd till s.k. Schweizer-stil som var populär både i Trollhättan och Europa ca 1880 vid renovering på 1990-talet. Dels för att återknyta till husets ursprung som gästgiveri och även senare tiders restaurangdrift. Provtagningar på olika inre timmerdetaljer har bekräftat åldern med årsringsjämförelser.

 

Enligt muntlig lokalhistoria har huset fått sitt namn från klippan vid Göta Älvs gamla trafikkanal som fick smeknamnet Nordkap för att den låg längst norrut i staden på den tiden och påminde lite om Nordkap i Norge.

 

Idag är det en privatägd bostad.

 

Foto: Fotograf okänd, datum 1925.

Källa: Innovatusm bildarkiv.

Nordkap från sydöst.

Copyright © All Rights Reserved 2014 Foto om ej annat angivet: C. Zöller