Stadsvandring
Logotyp Thn-Staden

Välkommen

till

Thn-Staden

Folkuniversitetets sida om Trollhättan

Nylanserad sida under utveckling

Stadsvandringsturen

 

Så här sträcker sig vår historiska stadvandring. Sträckan är ca 1,2 - 1,5 km.

 

Start vid Polhemsplatsen kl 13:00 Må-Fre t o m v 29.

Det gamla tingshuset

Trollhättans första tingshus som senare blev stadsbilbliotek, allaktivitetshus, kårhus och åter i kommunens regi i dag.

Arbetareföreningens hus

Arbetareföreningens hus där arbetarerörelsen föddes i Trollhättan.

Godtemplarlogen NGTO

Praktbygge för sin tid i kampen mot dryckenskapen.

Gamla Konsumhuset

Huset byggdes för Konsumföreningen och Hotell Trollhättan. Hotellet är kvar men de andra lokalerna har rymt post, tv-studio, systembolag och mycket annat under åren.

Odd Fellow-huset

Huset byggdes som privatbostad

och är restaurang i dag.

Gallerian Oden

Gallerian Oden

mycket tidstypiskt.

Affärshus Föreningsgatan - Storgatan

Ett av flera lite okända affärshus

som finns i staden.

Nordkap

Nordkap som huset kallas är numera en privatbostad. Byggdes på 1700-talet och var i långa tider ett gästgiveri.

Funkishus Tingvalla

Kanske ett sevärt objekt på en kommande utökad tur.

Gamla Apotekshuset

Apotekshuset som rymt apotek, bank, post och mycket annat under åren. Idag klädaffär och retstaurang samt privatbostäder.

Cafe Gillet

Många Trollhättebor minns den goda maten på gamla Gillets Matsalar.

Vattentornen " Svamparna"

Kanske ett sevärt objekt på en kommande utökad tur.

Copyright © All Rights Reserved 2014 Foto om ej annat angivet: C. Zöller