Godtemplarlogen
Logotyp Thn-Staden

Välkommen

till

Thn-Staden

Folkuniversitetets sida om Trollhättan

Nylanserad sida under utveckling

Turkarta

9 Godtemplarlogen

NGTO Godtemplarlogen, Sveahuset.
Sveahuset idag.

Godtemplarlogen, Sveahuset

 

Byggår: 1903

Arkitekt: Eugen Jacobi Thorburn.

 

Stil: Karaktär av ett senmedeltida tyskt gillehus med gaveln vänd mot gatan och fönsterpartier i gotisk stil. Det putsade fältet innehåller kristna symboler och de svenska tre kronorna

 

Byggdes som ordenshus för nykterhetslogen Svea inom Nationalgodtemplarorden - NGTO. Senare har samlingssalen använts som biograf och pingstkyrka.

 

Foto: Fotograf okänd daum 1910.

Källa: Innovatums bildarkiv.

Copyright © All Rights Reserved 2014 Foto om ej annat angivet: C. Zöller