Cafe Gillet
Logotyp Thn-Staden

Välkommen

till

Thn-Staden

Folkuniversitetets sida om Trollhättan

Nylanserad sida under utveckling

Turkarta

8 Cafe Gillet

Cafe Gillet
Cafe Gillet från Betty Backs park.

Cafe Gillet

 

Byggår: 1825, 1850 med senare till- och ombygnad.

 

Cafe Gillet f.d. Gillets matsalar har sedan 1950-talet varit en välbesökt restaurang, med sin fina uteservering på sommaren. Tidigare var det ett enklare pensionat med viss servering.

 

Foto: Christer Zöller 2014

 

Runt tomten där Cafe gillet ligger anlades Betty Becks park 1994, där det tidigare låg en brandstation. Parkens namn kommer från Betty Back som var en dam som bodde i en stuga på tomten och sålde hemlagad knäck till skolbarnen från dåvarande skolan intill. Hennes stuga finns i dag att beskåda på Forngården.

 

I Betty Backs park ligger Park of fame, där flera kända personer från staden har hedrats med stjärnor i stenläggningen.

 

Källa: Innovatum

Copyright © All Rights Reserved 2014 Foto om ej annat angivet: C. Zöller