Framtidsfrågor 1
Logotyp Thn-Staden

Välkommen

till

Thn-Staden

Folkuniversitetets sida om Trollhättan

Nylanserad sida under utveckling

Fabriksrök!

Vill vi ha en sådan miljö?

Hur vill vi vår stad skall vara?

Mysrum i apotekshuset

Framtidsfrågor 1

 

Vad tänker du på när du går förbi ett hus eller kanske ett minnesmärke ute på stan?

 

Vet du något om det, har du möjligen läst eller hört på något nyhetsmedia att huset är rivningshotat eller ska renoveras?

 

Funderar du på om det finns några bilder på hur det såg ut som nytt? Vilka personer som bodde där eller kan kopplas till någon historia runt det.

 

Du kanske tänker på hur stadsdelen ska se ut i framtiden?

Eller hur huset, marken, området ska utnyttjas nu och i framtiden ?

 

Har du koll på hur nya stadsplaner presenteras; t ex med utställning på stadsbiblioteket, i broschyrer i brevlådan eller en egen webbsida?

 

Vems är idéerna? Politikerna i staden? Allmänhetens? Tjänstemannaförslag? Eller rentav någon liten listig entreprenör som utnyttjar media för att skaffa sig fördelar genom en hypad s k allmänhetens opinion i media?

 

Får du veta vad alla sidorna vill och tycker fullt ut? Är det någon som frågar dig överhuvudtaget om du har några synpunkter på hur staden ska vara och fungera?

 

Har du något intresse alls om ovanstående eller blir du bara intresserad om det ska byggas ett dagcenter för förståndshandikappade bredvid din villa?

 

Finns det någon svensk stad överhuvudtaget som är långsiktigt planerad för både dagens och framtida behov, varav merparten är okända för oss i det överskådliga dagsläget?

 

För hur långt fram i tiden ska vi planera ett område eller en hel stad?

 

Hur ska vi ställa oss till bevarandet av t ex halvgamla dåligt isolerade hus som nuvarande och kommande ägare av kulturhistoriska skäl inte får tilläggsisolera?

Copyright © All Rights Reserved 2014 Foto om ej annat angivet: C. Zöller